MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Nyhedsbrev

Juni, 2019.

Kære forældre på skolen

Den nye fælles kommunikationsplatform AULA, bliver udsat nogle få måneder og derfor først taget i brug efter efterårsferien. I har allerede kunnet læse en orientering herom på Intra den seneste uges tid. Sideløbende med ibrugtagningen af AULA har vi også udarbejdet en ny hjemmeside for skole og børnehus, og den bliver aktiv allerede fra 1. august. Ikke mindst i mobil-udgaven, er der tale om en klar forbedring. Faktisk kan I allerede nu tage et smugkig på siden, som kan findes på kollundskoleogboernehus.aula.dk. Det betyder også at den nuværende hjemmeside ikke længere opdateres.

Sidste uge var der i forbindelse med morgensamlingen, indvielse af den nye skolehave, som er blevet etableret i løbet af foråret. Morten har været hovedkraften i udvikling og tilrettelæggelse af haven, som vil blive yderligere udbygget i de kommende måneder. Samtidig vil vi gerne sige tak for velvillig assistance fra ”nærmiljøet”.

I det nye skoleår skal vi til at vænne os til ændrede  ringetider. I forbindelse med justeringen af skolereformen bliver den samlede skoletid reduceret for de yngste elever, således at 0. – 3. klasse fremover får fri kl. 13.15 tre dage om ugen. Samtidig har vi ændret på anvendelsen af den tid, der ikke er afsat direkte til fag-faglig undervisning, og som der efterhånden ikke er ret meget tilbage af, så tiden nu tillægges dansk- og matematiklærerne, så der ikke længere står fællestid og fordybelsestid på skemaerne. Dette gælder fra 2. til 6. klasse. Der er også foretaget nogle ændringer af timefordelingen, og til næste år vil der igen skulle ændres. Også dette er en følge af justeringen af reformen fra 2014.

Efter ferien er den største nyhed dog at 0.- og 1. klasse samlæses, med et team på fire lærere og skolepædagoger til at løse opgaven. Det er første skridt i forhold til at tilpasse skolen til den virkelighed, som nogle meget små årgange i en årrække betyder. Næste skridt bliver foretaget næste sommer, hvor også 2.- og 3. klasse fremover skal samlæses. Ud over den nævnte samlæsning vil der, ligesom i år, være yderligere et par samlæsninger, hvor det giver mening. I forhold til fremtiden kan vi heldigvis konstatere at fødekæden er i orden – der er lige nu rigtig mange børn i Børnehuset.

Lejrskole på Bornholm – for rigtig mange af os det første møde med Solskinsøen. Således også for 5.- og 6. klasse, der tager afsted umiddelbart efter ferien og allerede nu glæder sig meget sammen med Nina, Mette og Jytte der ledsager eleverne.. Så langt var 1.- og 2. klasse ikke væk i begyndelsen af juni. Her gik turen til Naturskolen i Kelstrup sammen med Flemming og Christina og jeg kan høre at både små og store synes de havde et par dejlige og indholdsrige dage.

Aabenraa Kommune har udarbejdet en ny IT strategi for skolerne og i forlængelse heraf får skolerne tilført ekstra midler til styrkelse af strategien. For vores vedkommende betyder det blandt andet et vi vil kunne fordoble antallet af Chromebooks til eleverne. Herudover vil der blive tale om kompetenceudvikling af lærere og skolepædagoger. Til august vil der være presseomtale af projektet.

Som I ved er skolen allerede bevægelsescertificeret og snart bliver vi også idrætscertificeret skole – det handler om nyt indhold til idrætsundervisningen og en målrettet plan, så eleverne er godt rustet når de skal til eksamen i faget  i 9. klasse.

2020 er hundretåret for genforeningen i 1920. Det kommer ikke til at gå stille af, heller ikke på skoleområdet. Vi er, sammen med Lyreskovskolen, med i et projekt der også inkluderer Jørgensby Skolen i Flensborg og vi er ligeledes i gang med at etablere et samarbejde med Gustav Johannsen Skolen. Konkret betyder det, at der bliver en temauge i uge 20, altså næste forår. Meget mere herom senere.

Henover sommeren skal der lægges nyt tag og skiftes vinduer på SFO bygningerne. Arbejdet begynder i uge 30 og afsluttes i uge 41. Vi glæder os meget til det færdige resultat, men også over det signal der kigger i, at de igen bruges en større sum på vores institution. I byggeperioden er SFO huset spærret helt af og der vil i stedet være SFO i 0- klasses lokale på skolen.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer og sige tak for et godt samarbejde om de, det hele drejer sig om: jeres børn – vore elever.

Praktisk info:

Første dag efter sommerferien: Torsdag 8. august. Alle møder kl.08.00 bortset fra 0.-1. klasse der møder kl 10.00. Første skoledag varer til kl. 12.00.

Forældremøde 0.-1. klasse, 3. og 4. klasse: 26. august kl. 16-18.

Forældremøde 2., 5. og 6. klasse: 2. september kl. 16-18

 

Forældrekaffe: 2. oktober for fase 1 og 3. oktober for fase 2 – begge dage kl 8-9. Der vil være oplæg fra Betty og Morten.

 

Skolefest: Torsdag den 21. november.