MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Forældresamarbejde

Et godt og konstruktivt forældresamarbejde mellem hjemmet og institution er en forudsætning for, at der opnås tryghed for alle parter. Samarbejdet begynder allerede før barnet starter i Børnehuset, idet barnet og forældrene besøger Børnehuset og basispædagogen tilbyder hjemmebesøg.

I forbindelse med opstarten udveksles de første informationer og gensidige forventninger, som danner grundlag for et kommende samarbejde omkring det enkelte barn. Dette suppleres med en opfølgningssamtale efter ca. 3 måneder, årlige forældresamtaler og samtaler i forbindelse med skolestart.