MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Støtteforening

Kollund Skole og Børnehus støtteforening

Støtteforeningen er oprettet jf. grundlovens §78 stk. 1 og kræver derfor ikke godkendelse fra kommunen.

Kollund Skole og Børnehus støtteforening, CVR-nr. xxxxxxxx

Vision

Skabe attraktive rammer for børnene i Kollund Skole og Børnehus. Dette sker igennem diverse aktiviteter og tiltag der er med til at gøre Kollund Skole og Børnehus mere attraktiv.

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Kollund Skole og Børnehus Støtteforening og er beliggende Kalveknækket 47, 6340 Kruså.

§2

Foreningens formål er at støtte Kollund Skole og Børnehus økonomisk såvel som interessemæssigt, mens foreningen arbejder på at føre visionen ud i livet igennem fokusområder.

Fokusområder:

  • Fremme børnenes interaktion med andre kulturer.
  • Sikre børnenes velfærd ved at være behjælpelige med økonomisk støtte til aktiviteter, der kan fremme læringsmål i skole og dagtilbud på en anderledes og udadvendt måde, herunder besøg hos kulturinstitutioner og virksomheder. 
  • Søge sponsorater til generelt udstyr der kan forbedre børnenes dagligdag.

Hvert halve år(oktober/marts) fastlægges der indsats / tema områder med udgangspunkt i ovenstående fokusområder.

§3

Støtteforeningens interesser varetages af forældrerepræsentanterne i Kollund skole og børnehus bestyrelse

§4

Der foreligger et årligt medlemskontingent på 100 kr.

Som medlemmer af foreningen optages:

  1. Alle interesseret i at støtte foreningen.
  2. Alle medlemmer modtager en årsberetning

§5

For at foretage ændringer i støtteforeningens vedtægter, skal det ske med 2/3 flertal af forældrerepræsentanterne på et bestyrelsesmøde. Hvis de nye vedtægter godkendes træder de i effekt med det samme og de ældre vedtægter bliver rudimentære.

§6

Opløsning af foreningen kan kun ske på bestyrelsesmøde og da kun med 2/3 flertal. Foreningens midler vil i tilfælde af foreningens opløsning tilfalde Kollund skole og børnehus.

Stk. 1: Såfremt Kollund skole og børnehus ikke længere eksisterer i lokalområdet skal foreningens midler lige deles imellem KBU og Kollund kirke.

Foreningen stiftes herved og vedtages på bestyrelsesmøde den 18/2 2015    

Koncipist                                                                                                                       

Michael Gabrielsen