MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Strategiplan

Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020
”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan”

VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT:

  1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
  2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
  3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
  4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020.
  5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
     

I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Læs mere - klik på PDF dokumentet

Dokumenter
Forandringsmodellen oktober 2018.pdf Shape Created with Sketch.