MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Samarbejde med Lyreskovskolen

Målet er:

 • At sikre en højere grad af samarbejde mellem Kollund Skole og Børnehus og Lyreskovskolen blandt elever, forældre, lærere/pædagoger og skoleledelse
 • At sikre åbenhed og synlige rammer omkring overflytningen til udskolingen på Lyreskovskolen
 • At give en god og tryg skolestart for alle elever på 7. årgang
 • At alle bærer et medansvar for at italesætte den gode historie.

Fælles arrangementer:

 • Lyreskovskolen inviterer i starten af hvert skoleår til ”Åbent Hus - arrangement” for 6. klasses forældre fra begge skoler. Formålet med arrangementet er, at forældrene får mulighed for at se skolen og møde hinanden.
   
 • Eleverne i 6. klasse fra Kollund Skole og Børnehus inviteres inden efterårsferien i 6. klasse til at besøge Lyreskovskolen i skoletiden. Eleverne vises rundt på skolen, ”gamle” elever fortæller om deres erfaringer med at starte på en ny skole, og skoleledelsen/ansatte fortæller om overbygningsforløbet og traditioner på Lyreskovskolen.
   
 • Eleverne fra 4. og 5. årgang mødes én gang om året, skiftevis på skolerne til en ”aktivitetsdag”. På 6.årgang mødes man mindst to gange om året. Arrangementerne er fordelt således: 4. årgang på Lyreskovskolen, 5. årgang på Kollund Skole og Børnehus og på 6. årgang mødes man på begge skoler.
   
 • Datoen for aktivitetsdagen planlægges i forbindelse med skoleårets planlægning. Lyreskovskolen kommer med udkast til dato. Skolerne koordinere indbyrdes datoerne.
   
 • Lærerne fra de pågældende årgange har ansvaret for at planlægge aktivitetsdagen i fællesskab.
   
 • Lærerne fra den skole, hvor arrangementet foregår, har ansvaret for at indkalde til planlægningsmøde 14 dage inden besøget finder sted.
   
 • Kontaktforældrene på 6. årgang forpligter sig på at lave et elev-forældrearrangement i forbindelse med elevernes aktivitetsdag.
   
 • Skolerne arrangerer et fælles forældremøde for 6. årgangsforældre, hvor der er fokus på et ”pædagogisk tema”. Dette møde kunne evt. arrangeres af kontaktforældrene.