MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Generel information

Kollund Skole og Børnehus er placeret ved Flensborg Fjord og tilhører Aabenraa Kommune. Fra lokalområdet er der nem adgang til motorvejen og herfra kort afstand til Aabenraa og Flensborg.

Kollund Skole og Børnehus er en samdrevet organisation og består således af skole, SFO og børnehave, herunder småbørnsgruppe. I skolen går eleverne til og med 6. klasse, hvorefter de fortsætter skolegangen på Lyreskovskolen i Bov.

I skolebygningerne giver et effektivt ventilationsanlæg et godt indeklima for elever og medarbejdere. Vi organiserer væsentlige dele af undervisningen efter Ugeskema, råder over Smartboards i alle klasser og skolen stiller Chromebooks i et større antal til rådighed for eleverne i begge faser (se: grundoplysninger). Vi arbejder med samværsaftaler og afholder to årlige trivselsdage. Herudover er der etableret legepatrulje i udvalgte frikvarterer. Hver fredag morgen mødes alle elever og medarbejdere til morgensamling – en tradition udsprunget af det kommunale projekt ”Den Gode Skole”

Allerede fra skolestarten bliver eleverne undervist i tysk – først i afgrænsede forløb og fra 3. klasse som fast skemalagt undervisning.

Kollund Skole er idræts- og bevægelsescertificeret skole.  Som elev på Kollund Skole  kommer man to gange på lejrskole. I indskolingen foregår det i nærområdet og i 5./6. klasse går rejsen til Bornholm.

Fællesbestyrelsen består af 9 forældrevalgte repræsentanter samt 2 medarbejderrepræsentanter. Repræsentanter for elevrådet deltager i møder i løbet af skoleåret. Fællesbestyrelsen har et etableret samarbejde med skolebestyrelsen på Lyreskovskolen.

Som en del af folkeskolereformen har vi et samarbejde med lokale aktører som Naturskolen, Musikskolen og  Kollund Kirke, et samarbejde der er under stadig udvikling. Elever og forældre orienteres på Aula og MeeBook.

Trivsel og Fravær

Oplysninger om trivsel og fravær findes i Undervisningsministeriets database: UVM database