MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Strategi for læring og trivsel

Med afsæt i Salamanca erklæringen, hvor alle børn har ret og krav på at blive inkluderede
meningsfuldt i fællesskaber i skolen, er denne strategi for inkludering på Kollund Skole og
Børnehus udviklet.


Inklusion er en måde at tænke på, og ikke et konkret værktøj. At inkludere børn og familier der
befinder sig i, eller er på vej ind i marginaliserede positioner, er en fælles opgave for skole og
børnehus.


Inklusion skal skabes ved at tage hensyn til og have forståelse for barnets og konteksternes
ressourcer og muligheder.


Målet for Kollund Skole og Børnehus er, at alle børn oplever sig som nødvendige og naturlige
deltagere i fælleskaber, der med afsæt værdier og visioner for skole og børnehus skaber og
fastholder optimale udviklings – og læringsmuligheder.

Læs mere i PDF dokumentet

Dokumenter
Strategi for læring og trivsel.pdf Shape Created with Sketch.