MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Kvalitetsrapport

Det er en intention med folkeskolereformen, at fokus skal være på elevernes læring. Formålet med reformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at alle elever skal trives. Kvalitetsrapporten understøtter denne intention ved at rette fokus mod de centrale resultater for elevernes læring og trivsel, hvor rapporten kan bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen.

Med folkeskolereformen er der sat fokus på mål- og resultatstyring. Hermed forstås, at man fra national side stiller en række mål og måltal op, som angiver, hvad de enkelte skoler og det samlede skolevæsen skal stræbe efter i de kommende år. Fokus på målstyring betyder, at denne kvalitetsrapport primært omhandler status og resultater på de opstillede mål, både i forhold til de kommunale mål i skolepolitikken og de nationale mål i folkeskolereformen.

Læs mere i PDF dokumentet.

Dokumenter
Kvalitetsrapport.pdf Shape Created with Sketch.