MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

IT strategi

IT på Kollund Skole og Børnehus

Vision:

Kollund Skole og Børnehus  ønsker at være på forkant med udviklingen og leve op til nuværende og fremtidige krav til brug af IT, der kan understøtte læringsprocessen.

For at sikre ovenstående har vi på skolebestyrelsen vedtaget følgende retningslinjer den 10. februar 2016 omkring brug af IT udstyr:

Retningslinier:

Definition af IT udstyr:

Alle elektroniske enheder såsom smartboards, bærbare computere, tablets, spillekonsoller, telefoner m.m.

Hvornår:

Børnene må bruge deres medbragte udstyr når læreren/pædagogen giver tilladelse til det i undervisningen eller SFOen.

Udstyret må ligeledes anvendes i de to store frikvarterer, såfremt der er indeordning og medmindre andet aftales.

Hvor:

I skole og SFO skal  medbragt elektronisk udstyr opbevares lydløst /i  flytilstand i skoletasken, medmindre betingelserne i ” hvornår” er opfyldt.

Hvordan / Etik:

Børnene skal løbende vejledes i brugen af IT udstyr og dette er en gensidig forpligtelse for skole /SFO såvel som hjemmet.

Brug af kamera og optagelser er kun tilladt, hvis det er en del af undervisningen. Billeder og videoer må ikke efterfølgende mangfoldiggøres eller på andre måder deles eller gøres tilgængelig.

Det forventes at børnene kun anvender de spil /programmer / film som anbefales til deres aldersgruppe.

Konsekvens:

Hvis børnene ikke overholder retningslinjerne fastlagt i denne IT politik, kan IT udstyret blive konfiskeret og forældrene kan hente udstyret på Sørens kontor.

Medbragt IT udstyr er ikke dækket af skolens forsikring og forældrene opfordres til at undersøge hvorvidt deres indbo forsikring dækker skolebrug.

Omfanget:

Undervisningsministeriet har lavet en udmelding, hvori det fremgår, hvorledes mere anvendelse af IT som en integreret del af undervisningen skal understøtte elevernes faglige niveau og hæve kvaliteten af undervisningen

På Kollund skole introduceres børnene i 0-2 klasse for IT. Skolen stiller udstyr til rådighed for disse elever, hvorfor det ikke forventes at de medbringer eget udstyr.

Fra 3-6 klasse anvendes IT udstyret i stigende grad som en integreret del af undervisningen. Eleverne er derfor velkomne til at medbringe eget udstyr, såfremt de har mulighed for det. Skolen stiller som minimum udstyr til rådighed for de elever som ikke har medbragt eget udstyr. Vi bestræber os på at skolens udstyr er tidssvarende.