MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Forældreansvar:

Principper for forældreansvar:

Som skole forventer vi, at I som forældre:

  • Deltager i de arrangementer, der er på skolen
  • Motiverer jeres børn til at deltage aktivt i læringsprocesserne.
  • Bakker op om skolearbejdet og respekterer personalets professionelle viden og praksis.
  • Medvirker til, at jeres børn udviser respekt for andre.
  • Understøtter skolens samværsaftaler samt krav til god ro og orden i skolen.
  • Sikrer at børnene møder til tiden, er mætte og udhvilede og medbringer tilstrækkelig mad til hele skoledagen
  • Informerer skolen om særlige forhold
  • Bruger Aula