MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Fag- og opgavefordeling blandt personalet

Principper for fag- og opgavefordeling blandt personalet

Gennem arbejdsfordelingen tilstræbes de bedste undervisningsbetingelser for eleverne og de bedste arbejdsvilkår for lærerne. Kontinuitet for eleverne og samarbejdsrelationer for lærerne i teamet vægtes højt.

Det skal tilstræbes at der altid ansættes kvalificerede lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale til at varetage undervisning og pædagogiske fritidstilbud/SFO.

Kollund Skole og Børnehus er en faseopdelt skole. Man tilhører enten Fase 1 (0. – 3. klasse) eller Fase 2 (4. – 6. klasse).

Fagfordelingen foregår i løbet af foråret.

Der vil være fokus på overgangen mellem børnehave/0.klasse, 0. klasse/1. klasse, 3. klasse/4. klasse, 6. klasse/Lyreskovskolen.