MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Vision

Vision for Kollund Skole og Børnehus

Kollund Skole og Børnehus udvikler læring i læringsmiljøer der gør det muligt for hvert enkelt barn at blive så dygtigt som det kan.

Det opnås gennem:

  1. En anerkendende tilgang i samværet med børnene.
  2. Et involverende forældresamarbejde, hvor forældrene inviteres til dialog om principperne for et varieret professionelt tilrettelagt læringsmiljø.
  3. En engageret flerfaglig personalegruppe der arbejder med kendte evidensbaserede metoder.
  4. Inkluderende fællesskaber der skaber en høj grad af trivsel.