MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Skoledagens længde

Principper for skoledagens længde

Skoleugens samlede timetal er fastsat således:

Undervisning på Kollund Skole og Børnehus foregår normalt i tidsrummet fra kl. 8.00 – 13.15/14.00 for Fase 1 og 8.00-15.00 for Fase 2 (Fase 1 er 0. - 3. kl og Fase 2 er 4. - 6. klasse).