MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Skole/hjem samarbejdet

Principper for skole/hjem samarbejdet:

Principperne for skole/hjem samarbejdet har til formål at understøtte Folkeskolens tre overordnede formål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale baggrund i forhold til de faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Forældre og skole har et fælles ansvar for, med sigte mod ovenstående mål, at sikre alle elever det bedst mulige udbytte af skolegangen. Det gør vi gennem et tæt og ligeværdigt samarbejde, der bygger på gensidig tillid og klare forventninger til hinanden.

Samarbejdet omkring den enkelte elev foregår mellem de direkte involverede parter.

Såfremt samarbejdet ikke fungerer mellem de direkte involverede parter, vil næste skridt være at involvere skolens ledelse.

Skole/hjemsamtaler og elevplaner i Meebook er en del af det gensidige forpligtende samarbejde.

Forældre er velkomne til at overvære deres barns undervisning mod forudgående aftale.

Som forældre kan I forvente at skolen:

  • Informerer om faglig status og udvikling
  • Informerer om social status og udvikling for såvel det enkelte barn, som for klassen som helhed.
  • Respekterer og tager hensyn til de forskellige behov for forældresamarbejde, der måtte være i klassen.
  • Tilbyder minimum 2 skole/hjem samtaler pr. skoleår. Som udgangspunkt afholdes disse samtaler mellem barn/forældre/skolepædagog/lærer
  • Bruger Aula som kommunikationsmiddel såvel i forhold til den enkelte elev som til orientering generelt.
  • Bruger forældre som en ressource.