MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Baggrund

Baggrund:

Det fremgår af folkeskoleloven (§14 og 15), at skolen skal tilbyde følgende timetal i gennemsnit pr. uge.

0. – 3. klasse 30 timer, inklusiv tid til understøttende undervisning og faglig fordybelse

4. – 6. klasse 33 timer, inklusiv tid til understøttende undervisning og faglig fordybelse

Det fremgår desuden af folkeskoleloven (§15), at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Det fremgår af folkeskoleloven (§16), at der er fastsat et minimumstimetal for dansk, matematik og historie. I de øvrige fag er udmeldt et vejledende timetal.

Det fremgår af folkeskoleloven (§16a), at undervisningen i folkeskolens fag, og obligatoriske emner, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Der fremgår af Folkeskoleloven (§25a), at undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag, og obligatoriske emner kan ske af praktiske og pædagogiske grunde. Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forskellige behov kan inddrages som en del af grundlaget for pædagogisk begrundet holddannelse.

Aabenraa kommune har besluttet, at kommunens elever skal have tysk fra 3. klasse med 1 lektion ugentlig til og med 5. klasse – herefter 2 lektioner i 6. kl.