MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Klassekasser

Principper for klassekasser:

Skolen har ingen deltagelse i klassekasser. Skolen kan ikke blande sig i administration af klassekasser, og ansatte på skolen må ikke håndtere midler, der ikke tilhører skolen. En klassekasse er alene en privat foranstaltning, hvorfor skolen ikke kan holdes ansvarlig for hændelser i forbindelse hermed.

Ved oprettelse af klassekasser opfordrer skolebestyrelsen til at der udarbejdes et sæt vedtægter der bestemmer, hvad klassekassen må bruges til og hvem der har brugsretten over midlerne. Skolen kan være behjælpelig med sådanne vedtægter.

Ingen elever/forældre kan pålægges at betale til klassekassen. Alle klassens elever drager ligeligt fordel af klassekassen.

Nye elever/fraflyttende elever

Nye elever får andel i klassekassen på lige fod med klassens andre elever og går en elev

ud af klassen er der ingen tilbagebetaling fra klassekassen uanset tidspunkt i

skoleforløbet.

Det anbefales at der udarbejdes et referat, hvori der henvises til de vedtægter som klassens forældre har godkendt.

Formål

Pengene i klassekassen kan anvendes til lidt ekstra på f.eks. lejrskole og andre ture.

Pengene må ikke bruges til undervisningsaktiviteter, f.eks. betaling af entreer til museer eller andet, der er en del af undervisningen.