MENU
Aula_close Layer 1
Kollund skole

Undervisningens organisering

Princip om undervisningens organisering

Elevernes timetal og sammensætningen af elevernes skoledag skal være varieret og skal fremme dannelse og læring mest muligt. Målstyret undervisning og alsidige metoder skal give de bedste læringsmuligheder for den enkelte elev for at sammenkoble teori og praksis.

Undervisningen tilrettelægges så motion og bevægelse i overvejende grad er en integreret del af den fagopdelte undervisning.